Boerenghat

Het Boerenghat is doôd
uuzen en mènsen bîn verdwenen
achter d’n diek is levesghroôt
een reus van de chemie verschenen.
’t Was voô de werkghelegheneid
althans, zoô wier dà toch gezeid.

Het Boerenghat is leeg
geên mèns ei dao nog wà te zoeken
je most het doen mee wà je kreeg
om elders een bestaon te zoeken.
Het Boerenghat stong in de weg.
dus: A je dao weunden ao je pech.

Het Boerenghat verdween
ontvolkt en afghebroken
Dow Chemical verscheen
zoô as was afgesproken
z’ôn groôtmacht eist z’n tol.
Ze bouwen eéle polders vol.

Toch is het Boerenghat nog ghroen
d’n dîek, de kréke bin gebleven
wèrd om een omweg vôo te doen.
De naotuur is bluuven leven
ondanks de komst van d’ industrie
dominant en eêl dichtbie.

Jan Lauret, 10 juli 2011