Altijd is november een maand van verval Je hoopt dat die maand maar niet al te lang duurt...…
Posted on
Vriendelijk gevraagd op een goede kop koffie blijft mijn ingelijste “ik”...…
Posted on
Ongewis gevecht een hand vasthouden Pleisters op eenzaamheid...…
Posted on
Je bent een ander geworden iemand die ik nooit ontmoette met een andere taal...…
Posted on
Ergens geboren maken we heel wat cirkels komen terug naar het begin...…
Posted on
Terwijl de regenboog op zijn kop staat glimlach je als een open deur regen valt naar boven en de aarde huilt...…
Posted on
Het begin van het einde van het onvolmaakte universum in een cosmisch perspectief...…
Posted on
Aan het einde van de weg staat een boom Graag zou ik...…
Posted on
De beschermende muur stortte in elkaar In de zware schaduw... …
Posted on
Over spiegelblank water kijkt de morgenzon diep in mijn ogen...…
Posted on
Soms droom ik dat dromen bedrog...…
Posted on
Bij volle maan dans ik op een cantate met trompetmuziek...…
Posted on
Hoop fladdert als een vlinder door mijn existentie...…
Posted on
Toen we jonger waren kreeg mijn vrouw koorts als de kinderen...…
Posted on
Deze vijand kozen we dus zelf wel wetende dat de realiteit al heel dicht bij was...…
Posted on
Balancerend op de horizon ging ik van de prairie naar de zee...…
Posted on

Oud

Het leven gaat zijn gang Je ziet het bos…
Posted on
Een bloemetje verwelkt de bladeren worden bruin de dagen korter…
Posted on
Op een laddertje keek je over de horizon een wereld met kwasten…
Posted on
Een mooie najaarsdag diep in gedachten op het strand van mijn hart...…
Posted on
Spreek af met jezelf verander je gewoontes Neem de beslissing…
Posted on
Op een mooie zomerdag vraagt een Margriet waarom de hemel blauw is…
Posted on

Nu

Ik loop rondjes ga terug naar waar ik vandaan kom…
Posted on
Van realistisch tot surrealistisch van wijs…
Posted on
Om de hoek loert de lente Het zuidermuurtje…
Posted on
Als de zwijgende stem door schuld en schande het tipje van de sluier oplicht…
Posted on
Een strandloper speelt kat en muis met de uitlopers…
Posted on