Corona en de vogels

Deze morgen
fietsend langs de Weihoek van Sint Laurens
zag ik een leeuwerik jubelend omhoog stijgen
hoorde ik grutto’s luidruchtig hun territorium verdedigen
genoot van de walsende balts van kieviten,
het klagelijk geroep van een wulp
en de deftige tred van een kluut
Terwijl de mensheid wankelt
nestelen de vogels.

Jan Lauret, 09-04-2020