De gele narcis

De trotse narcis praalt
terwijl wij schuil zoeken
als slakken in ons huis

Als de narcis verwelkt
en een terugblik in de glazen bol
ons nieuwe wegen wijst
komt op een mooie dag
de zon er ook weer door…

Piet B, 21-03-2020