Eerlijk delen

God
deelde het brood
Decartes
verdeelde Gods macht
Het vakverbond
verdeelde de macht van de Koning
en ik
verdeel snoepjes…

Piet B: 02-02-2020