Laatste woord

Genegeerde deskundigen
ontkende wetenschap
en geforceerde ideologie
Hier sta ik
ongewis
zonder vertrouwen…

Piet B, 17-05-2020