Liten fjäder…(Svenska)

Ögon sluter sig
en fjäder svävar över horisonten
ödmjukt avsked från vårens blomster
En fjäder på den slutliga resan
säger ett sista farväl till de röda rosorna
En sista blick över axeln
ett långt liv fulländat
alldeles bortom horisonten
i mitt minne
för alltid…

Piet B, 13-05-2020 (översättning Leif Korsman)