Manedans

Bij volle maan
dans ik op een cantate
met trompetmuziek
terwijl het orgel
de tact aangeeft

In mijn blikveld
zie ik de ”halve aarde”
waar het plotseling
heel stil geworden is…

Dikwijls denk ik terug
aan de goede tijd op aarde
toen er gedanst werd
op cantates
met trompetmuziek
het orgel in tact
en de correcte toon

Piet B, 17-11-2016