Oud

Het leven
gaat zijn gang
Je ziet het bos
maar veel bomen
zijn er niet meer

Elke dag
komt het vogeltje
en kijkt:
”Ja hoor, ze zit in haar stoel”
Een snuif
van rozengeur
De bloem
der liefde

Piet B, 12-10-2018