Schoôn schip

De kontoeren
van het durp
achter d’n dîek
kommen dichterbîe
Oceaonen
vrèmde haovens
eilanden
vrèmde mènsen
vèrs in ’t gheheughen
Ineêns zien ‘k de kerketoorn
d’n ouwe meulen
en d’inghang van de haoven
bienao
in m’n sas…

 

Piet B, 08-02-1992
Jan Lauret, 2019: Hertaald van het gedicht: “Schoon schip”