Spindoctrine

Regeerd
door een onzichtbaar iemand
demo zonder cratie

Regeerd
door een souffleur
cratie zonder demo

Uitgewiste democratie
zonder gezicht
bepaald nu mijn leven
waarschijnlijk…

Piet B, 28-03-2020