Stilte

Vaak
zegt stilte
zo veel
en lawaai
heel weinig
In stilte
kun je horen
wat er niet gezegd
moet worden
Stilte spreekt
zonder woorden
en zonder geluid
Stilte…..

Piet B, 03-04-2015