Vlinderliefde

Binst een hemelsblauwe vlucht
vlieg ik èrm in èrm
mee m’n vlinder deu de lucht

’t Gefluuster mee blommen kan lank duren
en binst dà we kussen mee de rozen
verdrîeven we saomen eêl veel uren

Ook à vliegen we deu de regen
de druppels kunnen ons nie vangen
wan binst da kussen mee die rozen
gao j’apmao meêr van je vlindertje verlangen

De kleur van eur vleughels in m’n bleêken and
vlieghen we laoghe en oôghe
deu de gedachten van ghistren
en de rozen van morghen voo ’t oôghe

 

Piet B, Hørsholm, 09-12-2017
Jan Lauret, Middelburg 2019: Hertaald van het gedicht: “Vlinderliefde”