Wensdroôm

’k Wouw dikkels
d’an ‘k
nie aleênig vanwege
mao aok ghewoon
op de reghenbooghe
kon dansen

’k Wouw dikkels
d’an ‘k
nie aleênig vanwege
mao aok ghewoon
in de grote zeê
een vis kon tegen kommen

’k Wouw dikkels
d’an ‘k
nie aleênig vanwege
mao aok ghewoon
onder een groôte eikebôôm
joe in m’n èrms kon nemen
alleênig maor
in m’n èrms kon nemen

 

Piet B, 03-02-2019
Jan Lauret, 2019: Hertaald van het gedicht: ”Wensdroom”